Vol 3, No 1 (2019)

ULUSLARARASI HUKUKTA DAVETLE MÜDAHALE Abdullah Nusret ALÇİÇEK İPTAL EDİLEN 1970 YILI VE YÜRÜRLÜKTEKİ 2005 YILI IRAK ANAYASALARINDA CUMHURBAŞKANININ YETKİLERİ AHMED THAER JAMAL AL-WINDAWI IRAK HUKUKUNDA EŞ VE ÇOCUKLARIN HAKLARI FirasMishaal Ali AGHA IRAK HUKUKUNDA EVLİLİK ÖNCESİ TIBBİ MUAYENE CHATEN BAHJAT Read More …

Vol 2, No 2 (2018)

TÜRK HUKUKU VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK IŞIĞINDA MOBBİNG Bedrettin MAÇİL SOSYAL HAKLARIN DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE İNCELEME Eda DOĞAN Seydi ÇELİK SURIYELI MÜLTECI ÖĞRENCILERIN GELECEK BEKLENTILERI VE BUNU ETKILEYEN FAKTÖRLER NITEL SAHA ARAŞTIRMASI Nihal SAMSUM Hamza MEBREK  

Vol 2, No 1 (2018)

ABD’NIN AFGANİSTAN(TALİBAN REJİMİ)’NA KARŞI KUVVET KULLANIMIN ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Khalida Wakil ZADA   ASKERİ VESAYETİN İKİ ENSTRUMANI: MİLLÎ GÜVENLİK AKADEMİSİ VE SAVUNMA SEKRETERLİKLERİ Seydi ÇELİK   HAPİSHANELERDE UYGULANACAK SAĞLIK HAKKI STANDARTLARI Eda DOĞAN  

Vol 1, No 1 (2017)

1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİNİN ULUSLARARASI BARIŞ KORUMA SORUMLULUĞU’NDA ZAAFİYETİ: RUANDA ÖRNEĞİ Jacques KABANO 2. YAŞAYAN HUKUKUN YENİ ÜRÜNÜ: UNUTULMA HAKKI Görkem ŞENER 3. CENEVRE SÖZLEŞMELERİNDE YER ALAN ÖZEL KORUMADAN YARARLANMASI GEREKEN KİŞİLER Görkem ŞENER